Ik rijd niet veel kilometers per jaar. Krijg ik korting op mijn autoverzekering?

Standaard wordt er geen korting gegeven als  u weinig kilometers per jaar rijdt.

Er zijn wel veel autoverzekeraars die de optie “Minder kilometers, minder premie” aanbieden. Het idee achter deze korting is dat mensen die minder kilometers rijden ook minder kans op schade hebben. Tijdens de premieberekening moet je (waarheidsgetrouw) aangeven hoeveel kilometer u per jaar rijdt en vervolgens ontvangt u een premie op maat.

Door een verandering van mijn persoonlijke situatie zal ik minder kilometers per jaar rijden. Kan ik de premie van mijn polis laten veranderen?


Het is belangrijk dat uw verzekering goed past bij uw persoonlijke situatie. Verandert er iets in uw situatie?
Geef het aan ons door.

Wordt de premie van mijn autoverzekering elk jaar aangepast aan mijn persoonlijke situatie?

Dit hangt af van welke formules u kiest bij uw verzekeringsmaatschappij. Vergelijk dus en kies de formules die het best bij u passen.

Ik heb in het buitenland een ongeval met de wagen. Wat doe ik?

Het eerste wat u nu doet is het Europees aanrijdingsformulier in orde brengen.

Ook hebben alle verzekeraars in de Europese Unie een vertegenwoordiger in elk land.

Als de andere bestuurder aansprakelijk was – en dat was hij normaliter in bovengenoemd geval - kan u terecht bij de vertegenwoordiger van zijn verzekeraar. U stuurt, desgevallend met de hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar, die vertegenwoordiger een brief waarin u uitlegt waarom de ander aansprakelijk is, samen met het Europese schadeformulier en de namen en adressen van eventuele getuigen. Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft waarop u beroep kan doen, kan u zich richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om de gegevens van de vertegenwoordigende maatschappij te bekomen.

Ik ga met mijn caravan of aan hangwagen naar het buitenland. Ben ik dan verzekerd via mijn autoverzekering?

Onze wet bepaalt dat motorrijtuigen, en daaraan gelijkgestelde aanhangwagens, die zich in België op de openbare weg willen begeven, alleen kunnen worden toegelaten mits hun burgerlijke aansprakelijkheid is gedekt door een verzekeringsovereenkomst auto.

Aansluitend op de Belgische wet van 21 november 1989 over de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van motorrijtuigen, werd in het Koninklijk Besluit van 19 oktober 1995 gedefinieerd dat aanhangwagens die aan onderstaande voorwaarden voldoen, niet gelijkgesteld worden met een motorrijtuig :

  • aanhangwagens met een MTM niet groter dan 500 kg !!!
  • uitsluitend bedoeld voor folkloristische manifestaties
  • landbouw– en werfaanhangwagens
  • indien voor korte periode in België rijdend en niet toebehorend aan personen die hier verblijven
  • aanhangwagens van een toeristische trein
  • voor transport tussen laad– en loskaaien, opslagplaatsen, loodsen en magazijnen gelegen binnen de zee– of rivierhavens

Bijgevolg, ben je niet verplicht een verzekering ba autoverzekering af te sluiten voor een aanhangwagen met een maximaal toegelaten massa van 500 kg.

 

 

Ik heb een buitenlands rijbewijs. Kan ik een offerte aanvragen bij Voordelig Verzekeren?

Dit hangt af van de verzekeringsmaatschappij zelf. Het is dus goed om eerst contact op te nemen om enkele vragen te stellen.

Er lagen nog voorwerpen in mijn gestolen wagen. Zijn deze ook verzekerd door mijn autoverzekering?

Je autoverzekering dekt enkel de voorwerpen die deel uit maken van je auto zoals je auto-radio of geintegreerde gps. Andere voorwerpen die in je auto liggen zoals gsm of pc zijn niet gedekt door je autoverzekering.

Heeft je auto schade opgelopen tijdens de diefstal, zoals een gebroken ruit of geforceerd slot? Deze schade zal wel gedekt zijn door je autoverzekering als je een omnium of mini-omnium autoverzekering hebt. Maar… meestal heb je een vrijstelling bij je verzekering zodat een deel van de schade voor je eigen rekening zal blijven. Een gewone autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal niet tussenkomen.

Mijn voertuig werd gestolen en niet teruggevonden. Moet ik de premie van mijn autoverzekering blijven betalen?

Indien u de waarborg "diefstal" in de polis van uw autoverzekering hebt, bent u gedekt voor deze "poging tot diefstal" en de schade die eraan verbonden is. U dient dus wel aan te tonen dat het om een poging tot diefstal ging. U moet zich richten tot de Politie en de verklaring binnen de 24 uur opsturen met een aangetekend schrijven.

Uw auto wordt niet teruggevonden binnen de maand : de verzekeraar zal dan overgaan tot een vergoeding van de auto.

 

Mijn auto werd totaal verlies verklaard. Ik ben niet akkoord. Wat doe ik?

Om te bepalen of het om total loss of totaal verlies gaat, zal uw verzekeringsmaatschappij experts inschakelen.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de beslissing van de schade-experts. Dan kunt u de zaak voorleggen aan een rechter. De rechter zal dan bij twijfel of het al dan niet gaat om een (economisch of technisch) totaal verlies alle argumenten bekijken die steunen op redelijkheid en billijkheid.

Mijn auto werd totaal verlies verklaard. Wordt mijn verzekeringscontract automatisch opgezegd?

Als de expert uw wagen perte totale of totaal verlies verklaart, zal hij u vragen om hem de aankoopfactuur, de boorddocumenten, een btw-verklaring, de autosleutels en de codes van het alarm te bezorgen.

De schadebeheerder van uw verzekeraar zal uw dossier verder afhandelen als een totaal verlies.