De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Voordelig Verzekeren: http://voordelig-verzekeren.be/

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Voordelig Verzekeren enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Voordelig Verzekeren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site, emails, bijlagen of andersoortige documenten zoals offertes. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Voordelig Verzekeren kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Voordelig Verzekeren verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Offertes

Voordelig Verzekeren doet haar uiterste best om u zo correct mogelijk te informeren over de mogelijkheden en prijzen van verzekeringen. Enerzijds is de correctheid/geldigheid afhankelijk van de door de gebruiker ingevoerde gegevens, anderzijds is de correctheid/geldigheid afhankelijk van de interpretatie van de de gebruikersgegevens door de verzekeraar. De informatieverstrekking, is steeds louter indicatief en in geen geval bindend. Voordelig Verzekeren kan onder geen beding verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor verstrekte gegevens op de website of andersoortige documenten (zoals offertes). De uiteindelijke overeenkomst kan enkel gesloten worden tussen verzekeraar en eindklant.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Voordelig Verzekeren. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Voordelig Verzekeren is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voordelig Verzekeren.

Cookies

De Voordelig Verzekeren website maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een cookie bvb. in welke taal je de website wenst te raadplegen. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Veiligheid

Op de website van Voordelig Verzekeren zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Voordelig Verzekeren werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig.

Links

De website van Voordelig Verzekeren bevat links naar andere sites. Voordelig Verzekeren oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Voordelig Verzekeren de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Voordelig Verzekeren heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Voordelig Verzekeren behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons via het contactformulier.